Spis treści
List Prezesa Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Kalendarium wydarzeń
Grupa Kapitałowa PGE w liczbach
Podstawowe dane finansowe i operacyjne
Strategia GK PGE i jej realizacja w 2014 r.
Mapa Grupy Kapitałowej PGE
Segmenty działalności Grupy Kapitałowej PGE
Grupa PGE na rynku kapitałowym
Zarząd
Rada Nadzorcza
Ład korporacyjny
PGE – Grupa społecznie odpowiedzialna
Zaangażowanie w sport i kulturę
Wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGE
Czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
Pliki do pobrania