Zarząd
W skład Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wchodzi od dwóch do siedmiu członków, w tym prezes. Pozostali członkowie pełnią funkcję wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje się na wspólną, trzyletnią kadencję.

Na dzień 17 lutego 2015 roku (dzień publikacji niniejszego raportu rocznego) Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

 Marek Woszczyk
Marek Woszczyk
Prezes Zarządu

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu 23 grudnia 2013 r.

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Executive MBA), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Jest uznanym ekspertem w branży energetycznej. Pełniąc przez wiele lat funkcje kierownicze w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE), odegrał kluczową rolę w transformacji polskiego rynku energii elektrycznej i gazu. Od początku swojej aktywności zawodowej zaangażowany jest w promowanie konkurencji oraz budowę stabilnego i przejrzystego otoczenia regulacyjnego. Koordynował wdrożenie mechanizmów prawnych, które doprowadziły do liberalizacji krajowego rynku energii elektrycznej i gazu, dostosowując krajowe ustawodawstwo do regulacji Unii Europejskiej. Jest ponadto autorem wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego. Od kwietnia 1998 r. pracował w URE, od 2011 r. na stanowisku Prezesa.


 Dariusz Marzec
Dariusz Marzec
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 24 grudnia 2013 r.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Magister Organizacji i Zarządzania). Od 2009 r. pracował w KPMG Advisory Sp. z o.o. jako Dyrektor odpowiedzialny za obszar M&A Energy w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz usługi tej firmy w zakresie doradztwa finansowego i strategicznego dla przedsiębiorstw sektora energetycznego w Polsce. Przeprowadził i nadzorował szereg transakcji i projektów w sektorze elektroenergetycznym. Wcześniej, w latach 2005-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji w Unipetrol a.s. (Republika Czeska), odpowiadając m.in. za przygotowanie i wdrożenie strategii inwestycji i restrukturyzacji organizacyjnej i nadzór nad projektami M&A w grupie. W latach 2004-2005 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach 1995-2004 pracował na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych firmach doradczych PwC (2001-2004 i 1995-2000) oraz Arthur Andersen Poland (2000-2001).


 Grzegorz Krystek
Grzegorz Krystek
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Handlu

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 23 grudnia 2013 r.

Absolwent Wydziału Elektrycznego i Szkoły Business’u (program wiodących europejskich uczelni ekonomicznych - London Business School, HEC w Paryżu i Norwegian School of Economics and Business Administration w Bergen) Politechniki Warszawskiej. Od początku kariery zawodowej związany z sektorem elektroenergetycznym. Pracował przy największych projektach modernizacji polskiej energetyki w latach 90-tych oraz prywatyzacji i restrukturyzacji sektora energetycznego zarówno w Polsce jak i za granicą. Zdobył szerokie doświadczenie w otoczeniu międzynarodowym pracując w firmach Westinghouse, Apache Corp., New York State Electric&Gas Corp., Arthur Andersen oraz Vertis Environmental Finance. Realizował transakcje obrotu energią elektryczną oraz kredytami CO2 na rynkach Kalifornii, PJM (Pensylwania-Jersey-Maryland) oraz Nowej Anglii. Kierował Grupą Energetyczną Elektrim, odpowiadał m.in. za aranżację finansowania i budowę elektrowni Pątnów II, akwizycję aktywów energetycznych, opracowanie i wdrożenie procesów restrukturyzacji spółek Grupy oraz zarządzanie portfelem aktywów energetycznych.


 Jacek Drozd
Jacek Drozd
Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 23 grudnia 2013 r.

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (ekonomia) oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (rachunkowość). Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 23. Od 2010 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Interbud Lublin S.A. Od wielu lat zajmuje wyższe stanowiska menedżerskie w spółkach akcyjnych i instytucjach finansowych. Pełnił funkcje m.in. Wiceprezesa Zarządu OPF S.A., Dyrektora Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie, Dyrektora Finansowego Zakładów Azotowych w Puławach S.A., Prezesa Zarządu Wschodniego Banku Cukrownictwa, Dyrektora Oddziału Regionalnego CDM Pekao S.A. Członek rad nadzorczych: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (Przewodniczący Rady), Renoma Sp. z o.o., a w przeszłości PGE Dystrybucja S.A., Mewa S.A., Bałtycka baza masowa Sp. z o.o., Navitrans Sp. z o.o., Montex S.A., Bank Depozytowo-Kredytowy Ltd (Łuck/Ukraina), Centralna Tabela Ofert S.A.