logo pge
Ład korporacyjny
Spis treści
Pobie
     
ŁAD
KORPORACYJNY
Nowy model ładu korporacyjnego Grupy Kapitałowej PGE

Rok 2014 był przełomowy dla całej Grupy Kapitałowej PGE pod względem zmian organizacyjnych zmierzających do poprawy efektywności biznesowej jej struktur.

3 lipca 2014 roku Zarząd PGE S.A. zatwierdził Kodeks Grupy PGE - podstawowy akt definiujący nowy model ładu korporacyjnego. Nowy Kodeks Grupy ujednolica i upraszcza struktury Grupy.

18 września 2014 r. utworzona została Podatkowa Grupa Kapitałowa. Nowa Podatkowa Grupa Kapitałowa umożliwia efektywne zarządzanie Grupą m.in. poprzez optymalizację rozliczeń podatkowych spółek wchodzących w skład PGK oraz redukcję ryzyk fiskalnych. Istota PGK polega na tym, że tworzące ją spółki są „wspólnie” opodatkowane dla celów podatku CIT. W skład PGK wchodzą 32 spółki z Grupy Kapitałowej PGE. Podatkowa Grupa Kapitałowa zaczęła funkcjonować od 1 stycznia 2015 roku i będzie obowiązywać przez kolejne 25 lat.

nowy ład kororacyjny